Teamgids van s.v. Marvilde

voor spelers, begeleiders

en ouders.

 
 

VOORAF

 

Dit is de teamgids van Marvilde. Of u speler, begeleider of ouder bent, we vragen u deze gids goed door te lezen.

 

In deze gids kunt u namelijk lezen wat u van Marvilde, en alle betrokkenen van uw team, mag verwachten. En uiteraard, zoals in elke relatie, wat uw teamleden en Marvilde van u verwachten. Samen zijn en plezier hebben is waar we voor gaan!!

 

Om alles in goede banen te leiden binnen onze voetbalvereniging zijn er regels opgesteld. Deze worden in deze gids aangegeven. Lees ze door en leef ze na. Help elkaar met het naleven ervan zodat de vereniging trots op jullie als team kan zijn.

 

Algemene informatie zoals wedstrijdschemas, afgelastingen en andere wetenswaardigheden van onze vereniging vind je op onze website: www.marvilde.nl. en op onze Facebook-pagina.

 

Op de website van Marvilde kunt u ook het uitgebreide convenant over Normen en waarden binnen Marvilde lezen. Hierin staat uitgebreid beschreven wat we van elkaar mogen verwachten.

 

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft ten aanzien van deze gids, dan kunt u zich richten tot de trainer of leider van uw elftal. Hij of zij zal uw bijdrage bij de juiste personen neerleggen. Indien nodig zullen de eindverantwoordelijken contact met u opnemen voor een terugkoppeling.

 

Op de website van Marvilde kunt u vinden met wie u contact op kunt nemen van de Jeugdcommissie indien nodig.

Voor meer algemene informatie aangaande de jeugd (contactpersonen/jeugdcommissie) bij Marvilde kunt u de website van onze vereniging raadplegen.

 

We wensen iedereen een prettig en sportief seizoen!!!

 

 


AFSPRAKEN binnen Marvilde.

 

Gedrag en dus respect (de 10 geboden)

  Taalgebruik. Praat normaal en scheldwoorden worden niet gebruikt!

  Pesten is absoluut verboden! Het pesten van anderen wordt streng bestraft. Dat geldt uiteraard ook voor pesten via social media.

  Laat de kleedlokalen netjes achter, ruim je eigen rommel op.

  De trainer / leider uit laten praten bij uitleg. Vragen = vinger in de lucht.

  Doe wat de trainer / leider van je vraagt. Als de trainer aangeeft dat er verzameld moet worden, dan gebeurt dit in tempo (looppas).

  Tassen staan op de grond onder de banken en de kleding hangt aan de kapstok.

  Schoenen zijn schoon bij het betreden van het kleedlokaal (gebruik de borstels).

  Na een wedstrijd is douchen verplicht. Dit gebeurt altijd op badslippers. Er wordt dus niet op blote voeten door het kleedlokaal gelopen.
Na een training is douchen vanaf de 2e jaars O11 ook verplicht. Voor de jongere jeugd is dit niet verplicht maar dit wordt, vooral voor de versterking van de onderlinge verhoudingen binnen het team, wel aanbevolen.

  De laatste twee personen die het kleedlokaal verlaten moeten het kleedlokaal netjes verzorgd achterlaten.

  Tot slot: We doen alles gezamenlijk. Het veld betreden, het veld verlaten enz.
Er wordt altijd gewacht op elkaar tenzij de trainer / leider zegt dat dit niet hoeft.

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden:
Eerlijk en met respect!

 

 

Kleding / uitrusting

  De wedstrijdtenue s worden gewassen, deze worden op de wedstrijddag klaargelegd in het kleedlokaal. Zie verderop meer informatie over het wassen van de tenues.

  Tijdens de trainingen en wedstrijden is het dragen van sieraden verboden om ernstige verwondingen te voorkomen.

  Om dezelfde redenen is het dragen van scheenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden verplicht.

  Zorg goed voor je spullen (schoenen poetsen en drogen) enz.

  Voetbalschoenen zijn voor op het voetbalveld dus deze worden pas aangedaan in het kleedlokaal en niet thuis.

  Omkleden en douchen voor en na de wedstrijden in de kleedkamer is verplicht.

 

Aanwezigheid

  Bijwonen van trainingen en meegaan naar wedstrijden is verplicht.

  Afmelden is verplicht en dient op tijd te gebeuren ..{wordt bepaald door de begeleiding}..

  Training: uiterlijk 45 minuten voor aanvang de training.

  Wedstrijden: uiterlijk donderdagavond 20.00 uur. Als iemand ziek wordt, beseffen we dat dit soms niet mogelijk is.


  Afmelden voor wedstrijden: persoonlijk of telefonisch afmelden bij de leider (NIET per WhatsApp, SMS of EMAIL).

  Bij blessures zoveel mogelijk toch bij de wedstrijden aanwezig zijn, dit is goed voor het groepsgevoel. Ook in deze situatie geldt dat afmelden verplicht is.

  Afmelden voor trainingen: persoonlijk of telefonisch afmelden bij de trainer (NIET per WhatsApp, SMS of EMAIL).

  Indien men zich niet afmeldt, zal er contact opgenomen worden met de ouders en er volgt een waarschuwing. Bij een volgende keer zullen de betrokkenen overleggen of er - en welke - maatregelen er genomen zullen worden.

 

Trainingen

  5 minuten voor aanvang van de trainingen moet iedereen aanwezig zijn en klaar staan om te gaan trainen, zodat er op tijd begonnen kan worden. Zorg dat je op tijd bent.

  Na afloop van de training helpt iedereen mee om het materiaal op te ruimen en gaat men gezamenlijk naar binnen.

  Bij slecht weer, kijk op de website van Marvilde of de training doorgaat. Dit voorkomt dat men voor niets aan de poort staat (indien mogelijk zal dit door de trainer worden doorgegeven).

  Omdat we op ..{afhankelijk van trainingsschema}..dag op kunstgras trainen, gaat deze training altijd door, tenzij door de vereniging verboden.

 

Wedstrijden

  Zodra het speelschema bekend is, staat het op de website. Hierop zal aangegeven worden wanneer en tegen wie we spelen. Voor de thuiswedstrijden is iedereen ..{wordt bepaald door de begeleiding}.. minuten vooraf in het kleedlokaal aanwezig, bij uitwedstrijden bepalen het begintijdstip en de afstand het vertrektijdstip.

  Bij afgelasting word je genformeerd, houdt rekening met een alternatief programma. Kijk voor afgelastingen ook regelmatig op de website van Marvilde en op teletekst pagina 603 (Zuid 1).

  Degene die zonder geldige reden te laat is, zal de consequentie hiervan moeten dragen (overmacht uitgezonderd).

  De leider zal de ouders bij toerbuurt vragen om naar een uitwedstrijd te rijden.

 

Wassen

  Binnen ..{onderlinge afspraak met ouders}.. wordt bij toerbuurt gewassen, volgorde volgens de waslijst.

  Het is niet toegestaan dat elk zijn of haar eigen tenue wast. Dit om kleurverschil onderling te voorkomen.

 

Tot slot

  Als club, trainers en leiders staan we voor jullie klaar. Dit proberen we zo goed mogelijk te doen, dus als je vragen of andere zaken hebt praat hierover met n van ons na de training of wedstrijd.

  Laat de vereniging trots zijn op je team en houd de lijfspreuk in ere:

 

 

Voor elkaar, met elkaar, samen doen !!!


 


Beste ouders, deze pagina is speciaal voor jullie.

 

Ouders

 

  Ouders kiezen ervoor om hun kind in een team van s.v. Marvilde te laten spelen

  Indien ouders vragen of opmerkingen hebben omtrent de begeleiding van de spelers dient dit besproken te worden met de begeleiding van het team. Wij doen een dringend beroep op de ouders om uw ongenoegen over zaken niet als vuile was buiten te hangen zodat iedereen kan meegenieten.

 

Spelers

 

  Spelers die in een team van s.v. Marvilde willen spelen zullen zich aan een aantal regels dienen te houden.

 

GEBRUIK VAN GROEPSAPPS

 

Binnen Marvilde merken we met regelmaat dat er onrust onder leerlingen kan ontstaan door het gebruik van zogenaamde groepsapps, vaak binnen applicaties als WhatsApp en SnapChat. Voetballers die elkaar virtueel treffen binnen zon programma. Het zijn voorbeelden van social media.

Het kan gaan om (vervelende) berichten of suggestieve plaatjes en fotos en ook over het wel of niet mogen deelnemen aan zon groep. Soms kan er zelfs ruzie ontstaan doordat iemand uit een groep gezet wordt. Met name jongere spelers zijn zich vaak niet bewust van het effect van bepaalde berichten en van het toevoegen en verwijderen van mensen uit een groep.

Het verzoek aan u als ouders/verzorgers om met enige regelmaat met uw zoon of dochter te bespreken wat hij/zij (in het algemeen) doet via social media. Wij weten dat jongeren vaak de neiging hebben naar volwassenen, regelmatig ook naar eigen ouders, zaken af te schermen. Wat ze delen met leeftijdgenoten willen ze vaak priv houden. Maar we weten ook dat veel van hen er wel degelijk gevoelig voor zijn als het thema social media op een rustige manier in de veilige thuisomgeving besproken wordt. Ze vinden het spannend en willen er graag aan deelnemen, maar snappen de risicos meestal ook wel als dat rustig besproken wordt.

U hoeft uw zoon/dochter natuurlijk niet intensief te controleren, dat vragen wij niet, maar een regelmatige belangstelling tonen helpt zeker. En u kunt zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven in uw eigen gebruik van alle digitale mogelijkheden. Ook daarvan, blijkt uit onderzoek, gaat een zeer heilzaam effect uit op de kinderen. Ten overvloede merken we op dat het ongewenst maken van fotos of filmpjes en het bewerken en/of doorsturen daarvan strafbaar is onder Nederlands recht.

 

Lees op de website meer over gedragstips, hoe te handelen bij het ervaren van sociale onveiligheid en de vertrouwenspersoon bij Marvilde in het artikel Sociale veiligheid bij Marvilde en raadpleeg het Pestprotocol van Marvilde.

 

De club hanteert de volgende uitgangspunten:

 

  Kinderen plezier te laten beleven aan voetballen

  Kinderen beter te leren voetballen

  Een voortgangsgesprek tijdens de winterstop voeren met de spelers

 

Een aantal afspraken

 

  Ben een positief voorbeeld voor je kind.

  Beperk je tot het positief stimuleren van de kinderen (coachen doet de begeleiding).

  Aanmoedigen moet kunnen, mits de aanmoedigingen een positief karakter hebben.

  Denk om uw taalgebruik, wat de kinderen niet mogen mag u ook niet.

  Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter (geen reactie).

  Zorg ervoor dat afspraken met betrekking tot douchen / op tijd komen / afzeggen en dergelijke nageleefd worden.

  Omkleden doen de kinderen zelf (de trainers / leiders helpen evt. wel, b.v. met veters strikken).

  De kleedkamer is alleen voor de spelersgroep en de begeleiding.

  De leiding van het elftal zal contact met u opnemen indien uw kind niet komt opdagen. Indien regelmatig wordt afgemeld zullen we ook contact met u opnemen om te kijken wat hiervan de reden is. Samen kunnen we kijken wat we hieraan kunnen doen.

 

Ook aan ouders vragen we de kinderen op het hart te drukken:

 

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden:
Eerlijk en met respect!