Get Adobe Flash player


LEEFTIJDSCATEGORIEEN EN SPELVORMEN

seizoen 2017/2018 en 2018/2019

 

Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties maken, veel aan de bal zijn en samen spelen. Wanneer kinderen plezier in het spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. In een optimale omgeving leren voetballen zorgt voor een betere ontwikkeling.

De KNVB introduceert in samenwerking met experts uit binnen- en buitenland, verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen.

Vanaf seizoen 2017/’18 start de KNVB met het organiseren van een competitieaanbod voor de jeugdcategorieën O.8 en O.9 met de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6.

In seizoen 2018/’19 start het competitieaanbod ook voor de jeugdcategorie O.10 in de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6

In seizoen 2018/’19 start het competitieaanbod voor de jeugdcategorieën O.11 en O.12 in de wedstrijdvorm 8 tegen 8

Uitgangspunten nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen:

 • Pupillen en junioren kennen geboortejaarcompetities (O.18 uitgezonderd).
 • Inschrijven van teams kan voor zowel de even competities (nieuw model) als voor de oneven competities (oude model). Ieder team wordt ingedeeld in een competitie op basis van de leeftijd en het niveau.
 • Iedere geboortejaarcompetitie heeft minimaal 4 niveaus.
 • Er is een vrije inschrijving mogelijk om teams op gewenst niveau te kunnen indelen (uitgezonderd de categorie A-teams die uitkomen in de hoofdklasse en hoger).
 • Bij O.8 en O.9 worden de uitslagen en standen van de competities niet meer gepubliceerd, wel van de bekerwedstrijden.

 

Indelen van teams in gelijkwaardige poules:

Teams kunnen o.a. qua leeftijdssamenstelling enorm verschillen. Wanneer een team bestaat uit spelers van twee opeenvolgende geboortejaren moet het team de aanduiding krijgen van de oudste speler. Wanneer er bijvoorbeeld tien JO11-spelers en vier JO12-spelers zijn, wordt het team als een JO12-team ingedeeld.


Speeldagenkalender:

De competitie start later. In de eerste 3 weken van september wordt gestart met de bekerwedstrijden. We eindigen de competitie in het laatste weekend van mei.


Poulewedstrijden in de beker worden op hetzelfde niveau als de competitie-indeling gespeeld:

Voor verenigingen is het van belang om goed te bepalen op welk niveau een team zal uitkomen. Door de bekerpoule in te delen op leeftijd en op niveau, krijgen we al snel inzage in de kwaliteit van de teams.
De resultaten die behaald zijn in de beker kunnen worden meegenomen bij een beoordeling van een verzoek om herindeling in de competitie.
Teams die bij elkaar in de competitie ingedeeld zijn, kunnen ook in de bekercompetitie tegen elkaar uitkomen.

Geboortejaarcompetities:

Vanaf seizoen 2017/’18 biedt de KNVB pupillen een zogenaamde geboortejaarcompetitie aan. Deze geboortejaarcompetitie zorgt ervoor dat de speelsterkte per team goed kan worden bepaald en er gelijkwaardige wedstrijden en competities kunnen worden georganiseerd. Het blijft daarbij altijd de vrije keuze van verenigingen om teams in te schrijven, die bestaan uit spelers van meerdere geboortejaren.

Verenigingen worden verzocht om bij de inschrijving aan te geven of een team bestaat uit spelers van meerdere geboortejaren (mix, dispensatiespelers hier niet in meenemen).

Voor zowel de even als de oneven competities worden er minimaal 4 speelniveaus aangeboden waarvoor men zich kan inschrijven. Hoofdklasse (001 enz.) – 1e klasse (101 enz.) – 2e klasse (201 enz.) – 3e klasse (301 enz.) Door de uniformiteit in het aanbod kan het zijn dat er in de grensgebieden van de districten, verenigingen in een ander district gaan spelen.

* Peildatum voor bovenstaande afbeelding is: 31-12-2016

Dispensaties:

 • Alleen in de categorie B (niet persoonsgebonden)
 • Bij 6 tegen 6 één dispensatie per wedstrijd
 • Bij 7 tegen 7 twee dispensaties per wedstrijd
 • Bij 11 tegen 11 zijn drie dispensaties per wedstrijd mogelijk
 • Bij 9 tegen 9 in O.11 competities geen dispensaties
 • In gemengde competities mogen meiden 1 jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Dit geldt niet voor O.8 en O.9 competities
 • Controle vindt plaats via het mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF), geen papieren aanvraag meer
 • Een dispensatiespeler mag maximaal maar één jaar ouder zijn


Optimale wedstrijdvormen per categorie en de daarbij behorende spelregels:

Wedstrijdvormen:

 

 

 

Spelregels bij wedstrijdvorm 2 tegen 2 voor leeftijdscategorie O.6

 • Competitie:
  Verenigingen kunnen zelf, intern op de eigen accommodatie of onderling binnen de regio, wedstrijden organiseren in toernooivorm.
 • Speeltijd:
  De kinderen spelen 8 wedstrijdjes van 5 minuten in toernooivorm. Bij voorkeur worden de pupillen iedere wedstrijd onderling van team gewisseld zodat er steeds andere teams ontstaan.
 • Stand & Klassement:
  De KNVB adviseert om intern geen standen en klassementen bij te houden en te tonen.
 • Begeleiding:
  Bij deze wedstrijdvorm is geen specifieke arbitrage rol. Eén of meerdere begeleiders van de kinderen bewaken de voortgang van het spel op een positieve en stimulerende manier.
 • Rituelen:
  Stimuleren om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een high five te geven als dank voor een leuke wedstrijd.
 • Balmaat:
  De KNVB adviseert om met een balmaat 3, van 290 gram, te spelen.
 • Aftrap:
  Vanaf het doel dribbelt een speler de bal in. Spelers van de tegenpartij beginnen op de eigen helft.
 • Achterbal:
  De achterbal wordt door een speler naast het doel ingedribbeld.
 • Hoekschop:
  Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te passen.
 • Doelpunt:
  Als er is gescoord dan dribbelt een speler de bal naast het doel in. Spelers van de tegenpartij beginnen op de eigen helft.
 • Uitbal:
  Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld.
 • Vrij Vrije bal:
  Een speler neemt de vrije bal door te dribbelen vanaf de plek waar de vrije bal is gegeven.

TERUG NAAR OVERZICHT SPELVORMEN

 

 

Spelregels bij wedstrijdvorm 4 tegen 4 voor leeftijdscategorie O.7

 • Competitie:
  Verenigingen kunnen zelf, intern op de eigen accommodatie of onderling binnen de regio, wedstrijden organiseren in toernooivorm. Indien een vereniging niet in staat is om dit zelf te organiseren kunnen zij door de KNVB, in samenwerking met ING, ondersteund worden bij het organiseren van dit aanbod en andere organisatorische zaken.
 • Speeltijd:
  De kinderen spelen 8 wedstrijdjes van 5 minuten in toernooivorm. Bij voorkeur worden de pupillen iedere wedstrijd onderling van team gewisseld zodat er steeds andere teams ontstaan.
 • Stand & Klassement:
  De KNVB adviseert om intern geen standen en klassementen bij te houden en te tonen.
 • Begeleiding:
  Bij deze wedstrijdvorm is geen specifieke arbitrage rol. Eén of meerdere begeleiders van de kinderen bewaken de voortgang van het spel op een positieve en stimulerende manier.
 • Rituelen:
  Stimuleren om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een high five te geven als dank voor een leuke wedstrijd.
 • Balmaat:
  De KNVB adviseert om met een balmaat 3, van 290 gram, te spelen.
 • Aftrap:
  Vanaf het doel dribbelt een speler de bal in. Spelers van de tegenpartij beginnen op de eigen helft.
 • Achterbal:
  De achterbal wordt door een speler naast het doel ingedribbeld.
 • Hoekschop:
  Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te passen.
 • Doelpunt:
  Als er is gescoord dan dribbelt een speler de bal naast het doel in. Spelers van de tegenpartij beginnen op de eigen helft.
 • Uitbal:
  Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld
  .
 • Vrije bal:
  Een speler neemt de vrije bal door te dribbelen vanaf de plek waar de vrije bal is gegeven.

TERUG NAAR OVERZICHT SPELVORMEN

 

Spelregels bij wedstrijdvorm 6 tegen 6 voor leeftijdscategorie O.8

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van een spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt deze zo nodig uit. De zijlijn is de uitgangspositie van de spelbegeleider, als het spel hierom vraagt staat het hem/haar altijd vrij om het veld in te bewegen. De spelbegeleider heeft maar één bedoeling en dat is de jongens en/of meisjes zoveel mogelijk te laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en een spelbegeleider bevinden. Trainers/coaches en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Een blessuregeval bij één van de spelers/speelsters is hierop uiteraard een uitzondering, de spelbegeleider geeft dan toestemming om het speelveld te betreden. Klik voor een uitvoerige beschrijving over de rol van de spelbegeleider op deze link (PDF): http://www.knvb.nl/downloads/bestand/10605/flyer-rol-spelbegeleider.

 • Aftrap:
  De aftrap wordt genomen in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf de eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanuit de aftrap.
 • Achterbal:
  De achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen of te schieten vanaf de grond.

 • Terugspeelbal:
  Een terugspeelbal mag door de keeper niet opge­pakt worden. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt eenmalig een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op 7 meter afstand van de achterlijn.

 • Hoekschop:
  Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen. Uit een hoekschop kan direct gescoord worden.

 • Keepersgebied:
  Er wordt geadviseerd om het keepersgebied te markeren op de zijlijn – 7 meter vanaf de achterlijn – met twee afwijkende kleur pionnen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de keeper de bal in de handen mag hebben.

 • Afstand:
  De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.

 • Uitbal:
  Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal in-gedribbeld. Er kan dus niet direct gescoord worden vanuit een uitbal.

 • Vrije bal:
  Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop. Een vrije bal mag door middel van een dribbel, een pass of een schot uitgevoerd worden.

 • Keeperbal:
  Wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen, dribbelen of uit de handen te schieten.

 • Doelpunt:
  Bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld. Beide teams beginnen weer vanaf eigen helft.

 • Buitenspel:
  De buitenspelregel is niet van toepassing.

 • Strafschoppen na afloop:
  Na afloop van de wedstrijd kunnen er door beide teams strafschoppen worden genomen. De afstand is 7 meter.

 • Strafschop:
  Bij hoge uitzondering. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend. De afstand is 7 meter.

 • Speeltijd:
  De speeltijd voor O.8 en O.9 is 2 x 20 minuten. De speeltijd voor O.10 is 2 x 25 minuten.

 • Time-out:
  Per helft vindt er bij O.8 en O.9 na 10 minuten en bij O.10 na 12,5 minuten een time-out plaats van maximaal 2 minuten.
  De time-out wordt door de spelbegeleider, door middel van een fluitsignaal, aangegeven op het moment dat er respectievelijk 10 minuten (O.8 en O.9) of 12,5 minuten (O.10) verstreken zijn en er geen scoringskans is. Na de time-out van 2 minuten wordt het spel hervat door middel van een aftrap door de partij die bij aanvang van de time-out de bal in het bezit had.

 • Rituelen:
  De spelbegeleider kan een rol spelen in het stimuleren om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een high five te geven als dank voor een leuke wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd kunnen door beide teams strafschoppen vanaf 7 meter worden genomen. Voor pupillen is het nemen van een strafschop elke keer weer een mooie afsluiting van een wedstrijd. Dit geldt voor de spelers van het winnende team, maar zeker ook voor de spelers van het team dat de wedstrijd verloren heeft.

TERUG NAAR OVERZICHT SPELVORMEN

 

Spelregels bij wedstrijdvorm 6 tegen 6 voor leeftijdscategorie O.9

 • Zie voor spelregels de beschrijving bij leeftijdscategorie O.8

TERUG NAAR OVERZICHT SPELVORMEN

 

Spelregels bij wedstrijdvorm 6 tegen 6 voor leeftijdscategorie O.10 (vanaf seizoen 2018/2019)

 • Zie voor spelregels de beschrijving bij leeftijdscategorie O.8

TERUG NAAR OVERZICHT SPELVORMEN

 

Spelregels bij wedstrijdvorm 8 tegen 8 voor leeftijdscategorie O.11 (vanaf seizoen 2018/2019)

 • Aftrap:
  De aftrap wordt genomen in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft.

 • Keeperbal:
  Wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen of uit de handen te schieten.

 • Achterbal:
  De achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen of te schieten.

 • Hoekschop:
  Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten vanaf het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te passen.

 • Doelpunt:
  Bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld. Beide teams beginnen weer vanaf eigen helft.

 • Uitbal:
  Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld.

 • Vrije bal:
  Een vrije bal mag gepasst of geschoten worden.

 • Terugspeelbal:
  Een terugspeelbal mag door de keeper niet opgepakt worden.

 • Overtreding / scoringkans:
  Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.

 • Afstand:
  De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.

 • Speeltijd:
  De speeltijd bedraagt 2 x 30 minuten.

 • Time-out:
  Per helft vindt er na 15 minuten een time-out plaats van maximaal 2 minuten. Hierin heeft de begeleider de mogelijkheid om een korte terugblik te doen, tips en aandachtspunten aan te stippen en kunnen de kinderen even wat drinken.

 • Rust:
  Na 30 minuten vindt de rust plaats van maximaal 10 minuten.

 • Competitie:
  Er wordt door de KNVB een competitie georganiseerd voor deze wedstrijdvorm.

 • Stand & Klassement:
  KNVB zal de standen en klassementen publiceren.

 • Begeleiding:
  Bij deze wedstrijdvorm is er een pupillenscheidsrechter van minimaal 13 jaar aanwezig.

 • Balmaat:
  Er wordt gespeeld met balmaat 5 van 320 gram bij O.11 en 370 gram bij O.12.
 • Rituelen:
  Stimuleren om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een high five als dank voor een leuke wedstrijd.
 • Strafschop (9 meter):
  Strafschoppen worden alleen gegeven bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Na afloop van de wedstrijd kunnen er door beide teams strafschoppen worden genomen·

TERUG NAAR OVERZICHT SPELVORMEN

 

Spelregels bij wedstrijdvorm 8 tegen 8 voor leeftijdscategorie O.12 (vanaf seizoen 2018/2019)

 • Zie voor spelregels de beschrijving bij leeftijdscategorie O.11

TERUG NAAR OVERZICHT SPELVORMENSpelregels bij wedstrijdvorm 11 tegen 11

Voor wie?

Voor O.19 t/m O.13 (O.12 speelt vanaf 2018/2019 8 tegen 8)

Gemengd?

Ja. Bij 11 tegen 11 kunnen jongens en meisjes samen in een team spelen. Omdat ruim 40.000 jeugdspeelsters verdeeld zijn over veel verenigingen in Nederland is de spreiding van deze meisjes zo groot dat zij vaak niet ingedeeld kunnen worden in meisjesteams van hun eigen leeftijd en/of niveau.

Hoe lang duurt een wedstrijd?

Dat ligt eraan in welke leeftijdscategorie je speelt.

O.19/O.18: 2 x 45 minuten

O.17/O.16: 2 x 40 minuten

O.15/O.14: 2 x 35 minuten

O.13: 2 x 30 minuten

Afwijkende regels?

Nee. Wanneer er 11 tegen 11 wordt gespeeld, gelden dezelfde regels als bij het seniorenvoetbal met uitzondering van de O.13. Deze categorie heeft een aantal aangepaste regels, namelijk:

• De doelschop wordt genomen vanaf de rand van het strafschopgebied.

• De hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en het zogenaamde 10.15-meterstreepje (gemeten vanaf de hoekvlag).

• Een vrije schop voor de verdedigende partij (na een overtreding) in het eigen strafschopgebied wordt vanaf de rand van het eigen strafschopgebied genomen.

• Foutieve inworp mag opnieuw.

• Er wordt gespeeld met bal nummer 5 met een max. gewicht van 370 gram (minimaal gewicht: 320 gram)

TERUG NAAR OVERZICHT SPELVORMEN


JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval